M.E.DOC


Модуль «Корпорація»

332

Великі підприємства мають розгалужену структуру, що включає головну організацію та підзвітні установи (філії, відділення тощо).  Модуль Корпорація розроблено з урахуванням особливостей обміну документами всередині таких підприємств та вимог законодавства України щодо подачі звітності.

image-010

Для чого потрібна консолідація звітів?

При розгалуженій структурі окремі підрозділи та головна організація повинні звітувати у контролюючі органи, при чому окремі звіти головна організація повинна подавати за всі підзвітні установи - так звані консолідовані звіти, тобто об'єднані. Формування таких звітів реалізовано в модулі Корпорація: підзвітні установи заповнюють звіти, відправляють у головну організацію, де й проходить консолідація та подача загального електронного звіту у контролюючий орган.

Можливості модулю Корпорація

В модулі реалізовано автоматичний прийом електронних документів, збереження їх та створених на основі консолідованих звітів в єдиному електронному архіві. Всі вихідні документи при обміні підписуються електронним підписом, а кожна з установ в автоматичному режимі отримує квитанції про доставку та результати обробки. Консолідація звітів після їх отримання проходить швидко.

Модуль «Корпорація» вирішує весь спектр завдань створення, збору, консолідації, аналізу та обміну електронними документами між головним підприємством, підзвітними структурами та державними органами.

Які звіти консолідувати?

В модулі Корпорація можлива консолідація (об'єднання) будь-яких звітів за затвердженим бланком. Нижче приведений перелік електронних звітів, що необхідно подавати у консолідованому вигляді із головної організації при наявності підзвітних установ.

Код Період подання Назва
S0100113 квартал Ф1. Баланс
S0100213 квартал Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100309 квартал Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0104008 квартал Ф4. Звіт про власний капітал
Код Період подання Назва
J0108102 рік Податкова декларація з податку на прибуток підприємств з додатками
J0100114 квартал Податкова декларація з податку на прибуток підприємств з додатками
J0200117 місяць Податкова декларація з ПДВ з додатками
J0602005 місяць Податкова декларація з плати за землю
J0601401 квартал Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
J0600502 квартал Ф.№2-ТП (водгосп) Звіт про використання води
J0800202 місяць Податкова декларація з рентної плати (місячна)
J0835102 місяць Дод.1 Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий 
J0820201 місяць Дод.2 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
J0820401 місяць Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
J0821001 місяць Дод.10 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0821101 місяць Дод.11 Розрахунок податкових зобов'язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
J0800103 квартал Податкова декларація з рентної плати з додатками
J0302002 квартал Податкова декларація екологічного податку
J0202504 місяць Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмілярства
Код Період подання Назва
S0301010 місяць 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0600112 місяць 1-торг. Звіт про товарооборот
S0603205 місяць 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S0301113 квартал 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S1000212 квартал 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S2601001 квартал 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)
S3000107 рік Фінансовий план підприємства
Код Період подання Назва
F2MD14 місяць Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F129 квартал Ф №1 Баланс (бюджетний)
F4_3KD29 квартал Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDS29 квартал Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Переваги впровадження

Програма Медок максимально спрощує взаємодію головного підприємства з підзвітними установами, глобально автоматизуючи процес подачі, розгляду та обробки документів. Єдиний електронний архів, враховуючи подачу звітів в електронному вигляді, є зручнішим та економічно вигіднішим паперових аналогів. Гарантовані своєчасність подання документів, підвищення рівня контролю за процесом збору, прийому та аналізу електронних документів.