Фінансова звітність 2016 року

348

З 1 квітня 2016 року розпочинаєтьсяподання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 лютого 2013 року N73

Фінансова звітність за 2016 рік має формуватися на нових версіях бланків, які введені з метою оптимізації алгоритмів їх обробки. Зміни в зовнішньому вигляді бланків та алгоритмах їх заповнення відсутні.Інформація про нові бланки розміщена на сайті ДФС 

 D «М.Е.Doc» бланки 2016 плануєтьсявипусти 29 або 30 березня 2016 року. Відповідність бланків версії 2015 і 2016 років наведена нижче.

Таблиця 1

N Назва бланку Версії бланків 2015 року Версії бланків 2016 року
1 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва S0110010 S0110011
2 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва S0111002 S0111003
3 Ф1. Баланс S0100112 S0100113
4 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) S0100212 S0100213
5 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) S0100308 S0100309
6 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) S0103352 S0103353
7 Ф4. Звіт про власний капітал S0104007 S0104008
8 Ф5. Примітки до річної звітності S0105006 S0105007
9 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" S0106004 S0106005
 10 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6)  S0200201 S0200202 
11 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1м 2м) S0200701   S0200702
12 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1мс 2мс) S0200801  S0200802 

Подання фінансової звітності за періоди до 31.12.2015 року виконується на старих версіях бланків.


Попередня новина
Наступна новина